Curriculum vitae

4 Jaar werk ervaring

Programmeertalen

Typescript

95%

JavaScript

95%

Java

85%

Kotlin

80%

HTML5

90%

CSS3

70%

SCSS & SASS

70%

Frameworks

React

90%

Angular

75%

Springboot

90%

Express

70%

Redux

80%

Tools

Git

100%

NPM & Yarn

95%

Maven

80%

Jenkins

85%

Docker

85%

Kubernetes

80%

Gitlab CI/CD

85%

Werk ervaring

September 2017 - heden
Quintor

Fullstack Java Engineer

Begin 2017 heb ik mijn afstudeerstage uitgevoerd bij Quintor in Den Haag. Hier heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van object herkenning in een Microsoft Hololens. Ontwikkelingen zijn gedurende de afstudeer stage gedaan met behulp van Unity3D. Het framework stond destijds nog in de kinderschoenen en het onderzoek verliep moeizaam. Uiteindelijk heb ik aan het einde van de stage een Hololens applicatie op kunnen leveren die middels karakter-herkenning kentekens van auto's herkende en hier dan rechtstreeks RDW informatie bij toonde.

Na afloop van de stage ben ik begonnen met werken als Java Consulent. In de eerste 20 weken van het dienstverband heb ik mee gedaan aan de Java Masterclass waarin ik veel informatie en ervaring op heb kunnen doen. Een belangrijke mijlpaal in deze masterclass was het halen van het OCP.

Na de masterclass heb ik enkele kleine opdrachten uitgevoerd binnen Quintor waarna ik in Januari van 2018 begonnen ben bij KPN. Hier heb ik tot halverwege 2020 mee gewerkt aan de ontwikkelingen van het KPN IoT platform.

Na de uitstroom bij KPN ben ik direct ingestroomd als AngularJS/Angular ontwikkelaar bij de SVB. Hier heb ik mee gewerkt aan de migratie en van grote AngularJS applicatie die gebruikt wordt om verschillende uitkeringen  (AOW, ANW, AKW, etc...) te regelen.

In November 2021 ben ik aan de slag gegaan bij Bol.com. Hier heb ik allereerst mee gewerkt in het domein waar product gegevens worden opgeslagen en gemanaged. In dit domein was de vraag naar de start van de ontwikkeling van verschillende kleine frontends die het managen van de data mogelijk / makkelijk zouden maken.

In juli 2021, toen de taken in dat team afgerond waren ben ik van het Product domein naar het Invoicing domein verhuist waar ik heb mee geholpen aan de ontwikkeling van de MatchMaker applicatie die betalingen en facturen matcht.

 

September 2023 - Heden
Dictu

Lead developer

Sinds september 2023 ben ik deel van een team bestaande uit 7 (inclusief mijzelf) Quintorianen die werken aan applicaties voor de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Hier ontwikkelen we verschillende portalen voor niet-ingezetenen zodat zij zich kunnen inschrijven en/of wijzigingen door kunnen geven.

Juli 2022 - Augustus 2023
Bol.com

Fullstack Software Engineer

Sinds halverwege juni / begin juli ben ik bij Bol.com een nieuw team toegetreden. Dit team is verantwoordelijk voor het uitfaseren van een oude Microsoft applicatie onder beheer van een externe partij. De wens van Bol is om deze applicatie in house te ontwikkelen.

Het team dat is onderverdeeld in verschillende focus teams houd zich bezig met de migratie van de code en data uit de oude applicatie. De Microsoft Dynamics applicatie wordt om gezet in een Spring applicatie die gedeployed wordt in de Google cloud.

Het doel van de bestaande en de nieuwe applicatie is binnenkomende betalingen aan Bol.com te matchen op de facturen en er voor te zorgen dat de juiste partners worden uitbetaald en/of de juiste klanten geld terug krijgen.

De grote hoeveelheid data in de bestaande applicatie leeft en de logica die bepaald welke status de entiteiten krijgen maakt dat de migratie hiervan een complex geheel is. Daarnaast moeten de business regels van de in house applicatie tot exact het zelfde resultaat komen als de bestaande applicatie.

Naast alle betalingen en facturen die automatisch gematcht kunnen worden blijft er een deel over dat elke dag handmatig moet worden gecontroleerd en gematcht. Hiervoor wordt er ook ontwikkeld aan een React applicatie die het mogelijk maakt om verschillende statussen handmatig door het systeem te begeleiden.

Mijn werk binnen het team bestaat uit de migratie van de oude codebase en de ontwikkeling van de React applicatie.

November 2021- Juli 2022
Bol.com

Fullstack Software Engineer

Sinds november 2021 ben ik als fullstack engineer aan de slag gegaan bij Bol.com. Hier ben ik bij een van de teams toegetreden die zich bezighoud met de textuele data op de webshop van Bol. Het team heeft verantwoordelijkheid over een x aantal verschillende services die andere onderdelen van Bol in staat stellen om hun deel van het geheel te doen.

Een van de zeer belangrijke applicaties is de applicatie die het datamodel beheerd en exposed naar bijvoorbeeld partners van Bol, maar ook naar de webshop.

Mijn voornaamste taak binnen het team was de doorontwikkeling van frontend van deze applicatie - maar ook het updaten en ontwikkelen van nieuwe frontends.

Een nieuwe GUI opzetten die het mogelijk maakt om tijdrovende handmatige acties van het team door stakeholders te laten uitvoeren was een van mijn eerste grote bijdragen aan het team. Hiernaast heb ik mij ontfermt over de migratie van een Thymeleaf app en het door ontwikkelen van de verschillende Kotlin microservices.

Januari 2018 - Juni 2020
KPN

Fullstack Software Engineer

Bij KPN ben ik ingestroomd in het Solutions team. Dit 'team' bestond uit 2 ontwikkelaars die met mijn versterking samenwerkte om de IoT dashboards te realiseren. De ontwikkelingen bestonden uit het maken van AngularJS plugins die werden ingeladen als bundel in een shell van Cumulocity.

In eerst instantie werd er enkel ontwikkeld aan een dashboard voor materieelbeheer. Dit is een dashboard waarin je de locatie en locatie geschiedenis van jouw materieel kan zien. Dit materieel moest dan uitgerust worden met een kleine sensor die over het LoRa netwerk informatie verstuurde naar de applicatie.

Met verloop van tijd zijn er meerdere applicaties bij gekomen, zoals een dashboard waarin je het matrieel kan verzekeren tegen diefstal. Dit wordt ingezet door Unigarant (ANWB) om elektrische fietsen op te kunnen sporen als deze als gestolen in het systeem werden gemarkeerd. Bij deze verzekeringsapplicatie kwam onder andere ook de ontwikkeling van een mobiele applicatie kijken. Deze is door voornamelijk door mij ontwikkeld en werd gemaakt met het Ionic framework.

Na verloop van tijd kwam er bij het Solutions team, dat bestond uit enkel full stack ontwikkelaars, de wens om zich meer bezig te kunnen houden met de backend. Door deze wens is er een wijziging gemaakt in de team indeling waarna er verschillende feature teams ontstonden waarin ik heb ontwikkeld aan de verschillende Java Microservices. Deze services regelen onder meer  de vertaling van sensordata en het versturen naar de juiste klant applicatie.

Juli 2020 - Oktober 2021
SVB Sociale Verzekeringsbank

Frontend Engineer

In Juli 2020 ben ik bij de SVB van start gegaan in een team dat zich bezig houd met de ontwikkeling van een interne AngularJS applicatie. Deze applicatie wordt gebruikt door de medewerkers van de de SVB voor het controleren, beoordelen en registeren van verzekeringsaanvragen.

De applicatie waaraan ontwikkeld wordt, MAF, heeft zijn naam te danken aan zijn doel: Modernizering Axw Frontend. Echter zijn er na verloop van tijd steeds meer zaken ingebouwd in deze applicatie om er voor te zorgen dat alle gebruikers 1 grote, gezamenlijke interface gebruiken.

In de opdracht bij de SVB was een belangrijk vraagstuk een mogelijke migratie van AngularJS naar Angular. Hierin heb ik in het begin een grote rol mogen spelen om uit te zoeken hoe we dit middels een hybride applicatie konden realiseren. De uitvoerende werkzaamheden voor de migratie zijn helaas verschoven naar losstaand team binnen de MAF applicatie.

Opleiding en certificaten

December 2022
Silverline

Certified Scrum Master

Aangezien het Scrum proces een belangrijk onderdeel is van de meeste ontwikkelteams is het altijd handig een ervaren Scrum Master in het team te hebben. Via Quintor werd mij aangeboden om de Scrum master training te doen.

Oktober 2017
Oracle

Oracle Certified Professional, Java SE 8

September 2017 ben ik begonnen bij Quintor als Fullstack Java developer nadat ik hier mij afstudeer stage had afgerond. In de eerste 20 weken bij Quintor heb ik deel mogen nemen aan de Java Masterclass waarin zowel OCA als OCP gehaald zijn.

2013 - 2017
Hogeschool Rotterdam

Bachelor, Informatica

In de 4 jaar aan het HBO in Rotterdam heb ik in eerst instantie wat basis kennis opgedaan met betrekking tot verschillende aspecten van het vak. Zo was het eerste jaar verdeeld in 4 tijdvakken in welke elk een klein onderdeel van de rest van de opleiding werd uitgelicht.

In elk deel van de opleiding stond het werken voor een klant centraal. Alle projecten werden via de Scrum methodiek uitgevoerd. De opdracht zoals deze vaak omschreven stond was aan de vage kant en middels gesprekken met de Product owner was het de bedoeling de juiste software te maken.

In de opleiding is er gewerkt met Html, CSS, Javascript, Java, C#, Python, MySql